facebooktwitterLinked in

EU projekt

NAZIV PROJEKTA:

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke Studio 92 d.o.o. kroz informacijske i komunikacijske tehnologije

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Dana 11.12.2019 godine tvrtka Studio 92 d.o.o. je potpisala s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Hamag-Bicro) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.19.1186 u svrhu provedbe projekta „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke Studio 92 d.o.o. kroz informacijske i komunikacijske tehnologije. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020.

Tvrtka Studio 92 d.o.o. ovim projektom namjerava u svoje poslovanje uvesti nova IKT rješenja: novi poslovni sustav za upravljanje projektima, nove BIM softvere za projektiranje, vizualizaciju i animaciju te nabaviti računalnu i mrežnu opremu za njihovo instaliranje. Očekivani rezultati projekta su uvedeni novi poslovni sustav upravljanja projektima, novi softveri BIM tehnologije, povećana produktivnost rada i smanjeni troškovi poslovanja, povećani prihodi za 10% do (m+2) godine, do (m+2) godine otvoreno 3 novih radnih mjesta uz očuvanje postojećih, educirani zaposlenici, ciljne skupine i javnost informirani o tijeku i rezultatima projekta te uspješno proveden projekt.

CILJEVI PROJEKTA:

Jačanje tržišne pozicije i povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja STUDIO 92 uvođenjem u poslovanje novog poslovnog sustava za upravljanje projektima, novih BIM softvera te informacijske i komunikacijske tehnologije.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
R-1 Uveden sustav za upravljanje projektima te BIM softveri, omogućena bolja kontrola i povezanost poslovnih procesa, povećana produktivnost rada, bolje upravljanje resursima tvrtke
R-2 Do (m+2) godine zaposleno 3 novih radnika, uz očuvanje 19 postojeći radnih mjesta
R-3 Do (m+2) godine ostvareno povećanje prihoda od prodaje za 10%
R-4 Educirani zaposlenici za rad u novim softverskim programima
R-5 Ciljne skupine i javnost informirani o tijeku i rezultatima projekta
R-6 Uspješno proveden projekt
VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta: 639.555,60 kn

EU sufinanciranje projekta: 279.841,22 kn

Razdoblje provedbe projekta: od 01.11.2019. - 01.05.2021.

Kontakt osoba za više informacija: Igor Miletić, +385 52 884 200

Više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima na www.strukturnifondovi.hr

Više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija na: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Studio 92 d.o.o.

„Projekt je sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020“
Logo Europski struktovni i investicijski fondoviLogo Operativni program konkurentnost i kohezija

Europska Unija
Zajedno do fondova EU