facebooktwitterLinked in
  • Investitor: De Conte d.o.o.
  • Godina: 2006.
  • Mjesto: Labin
 

Opis

Uvod
Stambeno-poslovna građevina nalazi se u naselju Labin, Rudarska ulica, na lokaciji djela bivšeg kompleksa “Istratrans”. Blizina centru Podlabina, te blizina crkvi, tržnici i srednjoj školi daje ovoj lokaciju poseban značaj. Na parceli se ranije nalazila hala sa jednim većim skladišno-servisnim dijelom i manjim dijelom prema glavnoj prometnici u kojem je bila prodavaonica auto-dijelova.

Arhitektonsko oblikovanje
Kod arhitektonskog oblikovanja pridala se posebna pažnja uklapanju objekta okruženju u kojem se nalazi ali i rudarskoj tradiciji koja je prisutna na ovom području. Formalnim oblikovanjem i fragmentiranjem objekta u manje volumene prilagodio se ukupan volumen dimenziji okolnih građevina dok se kolorit uglavnom bijelo-crno–sivih tonova približava koloritu okoline i evocira rudarsko porijeklo ove zone.

Opis planiranog zahvata
Stambeno – poslovna građevina sastoji se od devet stanova i dvadeset i dva poslovna prostora. Stanovi i poslovni prostori raspoređeni su u tri dijela objekta: sjeverni, središnji i južni. Generalno zgrada je podijeljena na suteren, prizemlje i prvi i drugi kat. Stanovi su u prizemlju, na 1. i 2. katu u središnjem i južnom dijelu objekta. Poslovni prostori su u suterenu, u prizemlju i na 1. katu. U suterenu nema stanova, a na 2. katu nema poslovnih prostora. Cijela zgrada ima tri stubišta. Dva su u središnjem dijelu i to samo za stanove. U sjevernom dijelu objekta su samo poslovni prostori i oni imaju svoje zasebno stubište.
Sa glavne prometnice kolni prilazi su sa sjeverne i južne strane.
Na sjevernoj strani je rampa kojom se spuštamo do nivoa suterena i 4 parkirna mjesta.
Na južnoj strani se kolnikom dolazi do stražnjeg dijela parcele gdje je uređeno parkiralište sa 44 parkirna mjesta od kojih su 4 za invalide
Između središnjeg i sjevernog dijela objekta nalazi se otvoreni prostor koji je uređen kao trg na koje se je postavila skulptura kipara Nevena Bilića „Meki kamen“. Sa njega je pristup u poslovne prostore u prizemlju i pristup do stepeništa koje vodi do poslovnih prostora na 1. katu.

 
Podijeli

Vezani projekti